400 Hz-ko alternadoreak eta bi-alternadoreak

  • DIESEL MOTORRAREN bidez eragiten dira
  • Diesel motorrerako SAE EGOKIGAILUAREN aukera
  • Hainbat TAMAINA, POTENTZIA ETA POLO (26 POLORA ARTE)
  • BIPALIERRAK ETA MONOPALIERRAK
Informazio gehiago